Κερί Τουκάν Κορίτσι

Αρωματικό κερί Τουκάν κορίτσι. Διαστάση 6 x 11 cm.