Πολιτική απορρήτου

Η eprepevents.com, σέβεται την ιδιωτική ζωή κάθε ατόμου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε καθώς και για το πώς αυτά χρησιμοποιούνται. Θα μάθετε, επίσης, πώς εσείς, ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Στοιχεία που συλλέγουμε:

Κατά την εγγραφή σας στην σελίδα μας και τις υπηρεσίες της, στην λίστα ενημερώσεων ή όταν πραγματοποιείτε παραγγελία, σας ζητάμε διάφορα στοιχεία, όπως την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το όνομά σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας. Επιπλέον σας ζητάμε, σε περίπτωση παραγγελίας προϊόντος μας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας:

  • Κατά την εγγραφή σας στην λίστα ενημερώσεων (newsletter) χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα νέα προϊόντα μας, προσφορές και εκπτώσεις που αφορούν αποκλειστικά τα προϊόντα και την δραστηριότητα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος
  • Τα στοιχεία που δηλώνετε μέσα από τις φόρμες επικοινωνίας και εγγραφής χρησιμοποιούνται για να την πληροφόρησή σας σχετικά με ερωτήματα και αιτήματα που θέτετε κατά την συμπλήρωσή τους, για την ενημέρωσή σας σχετικά με την πορεία της παραγγελίας σας και για την διεκπεραίωση αυτής.
  • Η ταχυδρομική διεύθυνσή σας χρησιμοποιείται για την αποστολή της παραγγελίας σας.

Πώς διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

Έχουμε έχει λάβει  όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών  τους δεδομένων.  Τα δεδομένα αυτά δεν διαμοιράζονται ούτε πωλούνται σε τρίτους. Σας βεβαιώνουμε  επίσης, ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια αυτών, μεταξύ άλλων και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή την παράνομη επεξεργασία.

Τα δεδομένα σας διαμοιράζονται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

  • Μεταφορικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την παράδοση της παραγγελίας σας και μόνο στον βαθμό που κρίνεται απαραίτητος για την άρτια εκτέλεση της εργασίας τους.
  • Συμμόρφωση με κάθε εκάστοτε νομική, κυβερνητική ή φορολογική απαίτηση που μπορεί να προκύψει και προκειμένου να ανταποκριθούμε σε πιθανά νομικά αιτήματα, ενίσχυση συμφωνιών, πρόληψη και διερεύνηση υποθέσεων απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων , θέματα ασφάλειας και τεχνικά θέματα και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πελατών μας και τρίτων.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας φυλάσσονται μέχρι να σας παράσχουμε την υπηρεσία μας, όπως περιγράφεται στους Όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενδέχεται επίσης κάποια εκ των δεδομένων να είναι απαραίτητο να διατηρηθούν για την συμμόρφωση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με την εκάστοτε νομοθεσία, τους φορολογικούς κανονισμούς και για την επίλυση διαφορών και ενίσχυση των συμφωνιών μας.

Τα δικαιώματά σας

Ως κάτοικος της Ε.Ε.έχετε μια σειρά δικαιωμάτων σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Κάποια από αυτά τα δεδομένα έχουν γενική εφαρμογή ενώ άλλα εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα:

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο αυτών επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που δίδονται παρακάτω.

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε, να περιορίσετε και να διαγράψετε ή να περιορίσετε την χρήση των δεδομένων σας. Με την επιφύλαξη νομικών και φορολογικών περιορισμών (την υποχρέωση διατήρησης κάποιων δεδομένων για φορολογικούς ή νομικούς σκοπούς) θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν μας το ζητήσετε.

Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση των δεδομένων σας με βάση τα νομικά μας συμφέροντα και την λήψη ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων ακόμα και μετά την ρητή αποδοχή τους. Σε αυτή την περίπτωση θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν μας το ζητήσετε.

Μπορείτε να έχετε άμεση γνώση των δεδομένων που φυλάσσονται και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε: την αποκατάσταση ανακριβειών που υφίστανται, την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων. Μπορείτε ακόμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας  και να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας είτε μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (unsubscribe)  είτε στέλνοντας ηλεκτρονικά το αίτημα σας στην διεύθυνση eprepe1@gmail.com